Artist: M (Visual Kei)

Boku No Kotae

Dosu remowareta tomoshite waraeru
Boya subete n'da kushite shimae taii
Honto ni osaeta omae ragasu kumo miyaku
Kiseno katamari wa kimi nakita

Tome tora kure gara kuruitami no ikito no tameni ni watsu sora oshita
Kodoku kau wa shindo ue dori dashe iru koto e ashite shita
Ikuna naite motomaeru no you yashi ketsu-dan de kureru aima
Mie tada uta kata ashita utsu daya kage
Kashikaru no nomi dasaiyou

Dareka boku ni ue taihou
Ibiwo boku ni amaete yo
Soru mo de yau kotomo imawanai
Negatemo ashitari wa

Taeta itatsudake de oka e tando ni sore sa ranake
Te wo no machi tsukanano wa
Sai te ide sai ite kinakota ee

Anashimiyo somi shi saiyou
Boku wo owarasete kume
Sayounara muda no muku
Sayounara muda na sekai