Artist: Os Resentidos

Pandeirada Mista

O día do corpus cristi,
O día do corpus cristi
Non é o día da asunción-e.
O día de san benito
Non é o día de san roque.
O día da virxe do carme,
O día da virxe do carme
Non é o día dos remedios.

Unha vella e outra vella,
Unha vella e outra vella
Día da santa caralla,
Día da santa caralla,
Unha perna tapa a outra,
Unha perna tapa a outra.
Tapa a santa caralla,
Tapa a santa caralla,
Tapa, tapa, tapa, tapa,
Tapa, tapa, tapa, tapa,
Tapa a santa caralla,
Tapa a santa caralla.
Ai, galicia mahometana,
Viva a santa caralla!.

(ailolailo, ailolailo!
Ailolailo, ailolailo!) x2

(ailalelo, ailalelo!
Ailalelo, ailalelo!) x2

Ailalai, ceuta e melilla!
Ailalai, ceuta e melilla!
Ai, galicia e portugal,
Ai, galicia e portugal,
Pero se buscas monas,
Pero se buscas monas,
Pero se buscas monas
Vaite pra xibraltar-e.

(ai, ai, ai, hai bacallao,
Ai, ai, ai, hai bacallao,) x2

Hai, hai tinte do pelo,
Hai, hai tinte do pelo,
Hai, e non mo queres dar-e
Hai, e non mo queres dar-e.
Ai, e cando vaias vella
Ai, e cando vaias vella
Ai, ai, hai algo de salami,
Ai, ai, hai algo de salami.

O día de san benito
O día de san benito
Non é o día de san roque.
Non é o día de san roque.

Ai o día de san roque,
Ai o día de san roque
Non é o día de san pedro,
Non é o día de san pedro.

Cando os santos van chegando,
Cando os santos van chegando
Día da santa caralla,
Día da santa caralla,
Ai galicia protestante,
Viva a santa caralla!.

A raiz do toxo verde,
A raiz do toxo verde
É moi mala de arrincar-e,
É moi mala de arrincar-e,
Pero se non tendes sachos,
Pero se non tendes sachos,
Ai, traémovolos nós
Ai, traémovolos nós.
Terra santa, terra santa,
Terra santa, terra santa,
Día da santa caralla,
Día da santa caralla,
A defensa de occidente,
Viva a santa caralla!

Axuntémonos todos,
Axuntémonos todos.
É a loita final,
É a loita final,
O xénero humano
O xénero humano
Será internacional
Será internacional

Ai, galicia mahometana,
Ai, galicia mahometana,
Ai, galicia protestante,
Ai, galicia protestante,
A defensa de occidente,
Viva a santa caralla!

Axuntémonos todos,
É a loita final,
O xénero humano
Será internacional.

Ailala, hai bacallao
Ailala, hai bacallao.

Ailolailo, ailolailo
Ailala, hai bacallao.

Ailalelo, ailalelo
Ailala, hai bacallao.

Ailolailo, ailolailo
Ailala, hai bacallao.

Ailalelo, ailalelo
Ailala, hai bacallao.